2007-09-07

Kriminella elever


På personalmötet förde lärare fram sin upptäckt, att det finns en negativ trend av kriminalitet bland skolans elever. Till exempel har mellanstadieelever berättat att det inte är så konstigt att de snattar. De säger till sin lärare att alla elever på skolan snattar. Läraren förde fram vetskapen till sina kolleger. Han tillade att skolans elever inte har någon framtid alls. Läraren menade att alla skolans elever kommer att bli kriminella som vuxna.
En annan lärare ansåg att oordningen som varat i flera år på arabisklektionerna beror på att skolans elever är så elaka. Arabiskläraren själv säger att inga hemspråkslärare i staden vill arbeta på skolan. Den lär ha sämst rykte och vara värst i staden. På skolans hemsida skriver skolledningen däremot att skolan har ett mycket gott rykte!!!!!

Inga kommentarer: