2007-09-13

Dyslektiker får ingen hjälpHela skolans personal var på en studiedag. I de finare delarna av staden lärde sig personalen allt om hur dyslektiker fungerar, hur man ska känna igen dessa elever, vad de har för rättigheter samt vilka hjälpmedel som finns. Det skulle enligt experter gå 1-2 dyslektiker per klass. Specialläraren fick då frågan hur många dyslektiker det fanns på skolan. (Det finns 12 klasser på skolan.) - Många, blev svaret från specialläraren.


Men dyslektikerna på skolan får ingen diagnos, för det har inte skolan råd med. Alltså får eleverna som är dyslektiker på skolan inte heller några hjälpmedel och det stöd de har laglig rätt till. Förklaringen ligger i att det är för dyrt för den muslimska friskolan. Med tanke på att nästan alla eleverna har annat modersmål än svenska så drabbas de dubbelt av att inte få den hjälp de kunnat få i en kommunal skola.

Inga kommentarer: