2007-09-04

Urinerade mot moskén


En elev på mellanstadiet stod och urinerade mot moskén under lunchrasten. En lärare kom på honom och eleven fick bråttom därifrån med byxorna hängandes nere när han försökte fly från läraren i alla förskräckelse. Trots att eleven går på den muslimska friskolan och besökt moskén många gånger hindrade det honom inte att vanhelga sin moské.
Skolans imam och lärare i islamologi var mycket mån om att diskutera vad straffet för urinering mot moské var. Han ville inte berätta exakt vad straffet var, men var noga med att framhålla att det i alla fall inte var dödsstraff. Nu har pojken bytat skola till en kommunal förortsskola. Om det beror på vad han gjort eller om han är missnöjd med den muslimska friskolan är inte klarlagt.

Inga kommentarer: