2007-09-03

Disputation om muslimsk friskolaÅsa Aretun disputerar 14:e september 2007 vid Linköpings Universitet med avhandlingen Barns "växa vilt" och vuxnas vilja att forma : formell och informell socialisation i en muslimsk skola:

http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2007/arts399s.pdf


Åsa Aretun vill inte berätta vilken muslimsk friskola avhandlingen handlar om. Hon säger att hon och skolan avtalat det redan från början, som villkor för att avhandlingen ska kunna göras. Aretun förklarar att avhandlingen därigenom är anonymiserad. Aretun säger också att eftersom hennes avhandling är en fallstudie av en enda muslimsk friskola, så går det inte att göra några vetenskapliga generaliseringar utifrån den. Frågan är då vem som ska ha någon vetenskaplig nytta av avhandlingen? Den besvarar ju inte på något vis frågan om muslimska friskolor är bra eller dåliga och inga jämförelser görs. Och den frågan är faktiskt relevant för Sverige, eftersom regeringen och Skolverket tillsätter utredningar om konfessionella friskolors sätt att fungera.


Aretun säger att hon inte är intresserad av hur bidrag från utländska stiftelser påverkar innehållet i muslimska friskolor. Anledningen säger hon vara att det aldrig belagts att någon muslimsk friskola tagit emot pengar från utlandet. Lite märkligt att en disputerande om muslimsk friskola inte känner till att Al-Salamskolans rektor Matz Liljeson i Örebro öppet erkänner att skolan tagit emot pengar från Saudiarabien. Hela Sverige, skolminister Jan Björklund och svensk media vet att det är så, men inte forskaren Aretun. Läs om hur skolan i Örebro inte har några problem med att erkänna saudisk finansiering i Nerikes Allehanda:

http://www.na.se/artikel.asp?intId=1199315


Åsa Aretun har ett förflutet som riksdagskandidat för Miljöpartiet. I valet 1998 var hon högt placerad både i valkrets Göteborgs kommun:

http://www.val.se/val/val_98/valsedlar/var16.html

och i valkrets Östergötland:

http://www.val.se/val/val_98/valsedlar/var05.html

Till skillnad från Åsa Aretun har vi Kristina Gustafsson som 2004 disputerade vid Malmö högskolas lärarutbildning med avhandlingen Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet och förhandling. I Gustafssons avhandling var skolan inte anonymiserad utan berättade tydligt att den muslimska friskolan låg i Jönköping:

http://hdl.handle.net/2043/1423


Jönköping kommun berättar att det bara funnits en enda muslimsk friskola i Jönköping och den hette El-Dagveskolan. Enligt kommunen var det en farlig massa problem med den. Hur det gick för El-Dagveskolan i Jönköping vet vi ju alla. Den fick läggas ner:

http://www.skolverket.se/content/1/c4/17/64/nyh030602.pdf


Dessutom blev det i år rättegång för rektorn för bokföringsbrott:
http://www.sr.se/cgi-bin/jonkoping/nyheter/artikel.asp?artikel=1136200

Inga kommentarer: