2007-09-11

Rektor frånvarande
Rektorn på skolan reste bort 10 dagar mitt under terminstid. Han var bjuden till Afrika och reste runt i bland annat Nigeria och flera andra länder. En rektor ska ha daglig insyn i sin skolas verksamhet. Hur ska det gå till när han är frånvarande i 10 dagar i en annan kontinent? Enligt rektorn är det afrikanska länder som bett honom komma. Lärarna berättar att det är vanligt att rektorn är bortrest till avlägsna länder mitt under terminerna. Ibland till Asien och ibland till andra ställen.


Rektorn själv säger att det är för att han ska hitta sig själv som muslim och människa. Ska han verkligen åka iväg på lära-känna-sig-själv-resor varje termin? Trots sin ganska höga ålder verkar han ju inte lyckas hitta sig själv heller, eftersom han ju måste åka iväg gång på gång och inte hittat sig själv i någon världsdel. När han återvänder till skolan frågar han eleverna varför de bråkar och slåss, när de har rinnande vatten i kranen och mat på bordet. Hade han varit närvarande på skolan och tagit itu med bråkstakarna direkt i stället, så hade han kanske inte behövt se ut som ett frågetecken.


Lärarna möter rektorn 3 minuter varje vecka, när han kommer in till morgonmötet för att berätta saker som har med moskén en bit bort att göra, och inte skolan. Allt ansvar har han lagt över på sin underställde skolledare. Hon får göra alla hans arbetsuppgifter, men får inga av rektorns befogenheter att lösa problemen på skolan. Rektorn är inte bara rektor. Han är samtidigt engagerad i moskén och ordförande för en stiftelse. Sedan utser han hela styrelsen själv.


Varför får inte skolan en rektor som är heltidsanställd när skolan har 12 klasser och förskola samt fritidsverksamhet? Länsstyrelsen inledde ifjor en granskning av verksamheten. Så här skrev en stor dagstidning om den efter att ha intervjuat länsstyrelsens handläggare om utredningen:

"Ett annat stort problem, utöver den bristfälliga bokföringen, är att stiftelsens ledning friskt tycks blanda ihop affärerna för stiftelse, skola och församling."


Föräldrarådet har bett att få insyn i budgeten. Den föräldrarådsansvarige läraren på skolan svarade föräldrarna att det inte går, eftersom ingen lärare heller får någon insyn i budgeten, trots att de begärt så. Den underställde skolledaren, som flera gånger fått begäran från lärarna om insyn i budgeten, har inte lämnat ut den. Själv säger skolledaren att hon lämnar ut budgeten varje läsår, efter att läsåret är slut och inget går att påverka i den för lärarna.


Inga kommentarer: