2007-09-28

Saudiarabiska värderingar i friskolorIdag går skolminister Jan Björklund till angrepp mot saudiska intressen i muslimska friskolor. Citat från tidningen Dagen 28/9 där han intervjuas av Hasse Boström:


"Vad säger du om kritiken att ”hackandet på religiösa friskolor” spär på ett slags allmänt religionsförakt?
- Ja, jag vet inte vad det är som bidrar till religionsförakt. När Al-Salam-skolan i Örebro tar emot pengar från wahhabismen i Saudiarabien, en lära som är extremt islamistisk och främmande för alla de värderingar som finns i vår läroplan, då tror jag att människor blir rädda för konfessionella friskolor.


Extremism spär på oron
Jan Björklund medger att oron för islamisk extremism spär på oron även för extrema friskolor.


Finansieringen av skolorna har du varit inne på - det kan väl ske med bulvansystem?
- Jo, så jag tror inte på några förbud, utan krav på transparens. I dag finns inte några lagar eller regler som säger att en skola ska redovisa var de får sina resurser från. Det skulle kunna vara en lösning. - När det gäller Al Salam-skolan i Örebro var det ju inte skolverket som upptäckte finansieringen utan Nerikes Allehanda."


Källa:Al Salamskolan i Örebro styrs av skolchefen Hussein Aldaoudi. Han kommer från Islamiska Kulturföreningen i Malmö som är wahabistisk. På 1990-talet arbetade han på den muslimska friskolan Al-Elowm al-Islamiyya i Malmö. Där censurerades skolböckerna och lärare beordrades riva ut sidor som stred mot islam.I en annan muslimsk friskola i dagens Sverige så förekommer ofta att elever ser på icke-muslimer som sämre. När konflikter uppstår kommer skällsorden om kristna och judar fram. Det är så vanligt för att de elever som säger så får dessa värderingar med sig hemifrån. Men på den muslimska friskolan finns inga andra religioner som bemöter deras skällsord. Lärarna har kapitulerat. De vet att det inte går att ändra dessa åsikter och försöker därför inte. De arbetar ju på en muslimsk friskola och håller sig helst utanför diskussionerna rörande barnens muslimska värderingar. Det ingår så att säga i arbetet att se mellan fingrarna, eftersom huvudmannen för skolan är islamisk. Det behöver alltså inte till saudiarabiska pengar till en muslimsk friskola för att extrema åsikter sprids bland eleverna.I London slog en avskedad lärare larm tidigare i år om hur saudiska värderingar från wahabism sprids i skolan. (AFP/Cyberpresse, 05 feb 07) :


"En skola i London, grundad och styrd av den saudiska regeringen, lär ut till sina elever att kristna är ”grisar” och att judar är ”apor”, enligt en tidigare lärare på skolan citerad av the Times.
Enligt Colin Cook, som har undervisat i engelska på King Fahad Academy i 18 år, påvisar skolböckerna som han har överlämnat till rättsväsendet en ”institutionell rasism” på skolan .
”Böckerna beskriver judar som apor och kristna som grisar”, tillägger Cook, 57 år, avskedad från skolan i december, allt enligt den engelska dagstidningen.
Cook angriper skolan för att ha avskeda honom på orättfärdiga grunder samt för diskriminering för att han inte är saudier.King Fahad Academy, grundad 1895 i västra London, är främst avsedd för saudiska och muslimska diplomatbarn som bor i London, preciserar the Times."Ur Dagens Nyheter 10 februari 2007:

"London . Londonregeringen tolererar inte att en muslimsk skola använder en bok som beskriver judar som apor och kristna som grisar. En utredning om skolan ska därför göras."BBC Newsnight hade tre reportage om wahabismen på King Fahad Academy i februari 2007:Inga kommentarer: