2007-09-04

Elever demonstrerar mot USA


Flera elever från en muslimsk friskola har av sina föräldrar uppmanats att gå med i demonstrationståg mot USA. Barnen pekar stolt ut vilka av dem som är med på bilderna från demonstrationen och vilka andra de känner. På bildgalleriet syns flera av barnen delta:På lektionstid syns resultatet av föräldrarnas åsikter och effekterna av att barnen deltagit i demonstrationer. Kommentarer och hat mot USA haglar från eleverna så fort något handlar om USA. Palestina rules är det vanliga slagordet.

Bland eleverna i mellanstadiet märks tydligt hur kriget i Irak påverkar deras syn på Palestina, Israel och USA. För eleverna är sambanden mellan dessa 4 länder solklara. De vet vilka som är de goda och de onda och de vet också varför konflikterna pågår. Men kunskapen är ensidig, eftersom de hemifrån bara fått en bild. Lärarna på skolan lyckas inte ge eleverna perspektiv på konflikterna. Uppskattningsvis är de formade sedan barnsben. Forskaren Åsa Aretun visar i en studie hur det inte alls är för tidigt att se tydliga mönster i den globala omvärldsbilden hos elever i mellanstadieålder på en muslimsk friskola:

Hur ska Sverige kunna hjälpa till i kriget mot Irak, så att eleverna ska kunna känna sig stolta över Sverige? Jo, SIDA tilldelar Palmecentrat 35 miljoner skattekronor som i sin tur pumpas rakt in i arbetarrörelsen med allehanda studiecirklar i Irak. Kolla in listan över nonsensprojekt i länken nedan. Besvara sedan frågan varför dessa studiecirklar i ABF:s och andras regi inte lett till fred i Irak?

Inga kommentarer: