2007-09-07

Islamistiska friskolorOm en vecka disputerar forskaren Åsa Aretun. I sin förstudie vittnade rektorer vid muslimska friskolor i Sverige att det finns flera friskolor i Sverige som betalas av islamister och för ut islamistiska budskap. Skolorna var så slutna att forskaren inte fick besöka dem. Citat nedan ur avhandlingen:


"De fem rektorer som jag intervjuade i studiens inledningsskede berättade
alla om olika typer av muslimska skolor i Sverige.14 Enligt dem fanns det
skolor som fick viss del av sin finansiering från islamistiska internationella
organisationer, vilket påverkade innehållet i islamundervisningen. Det
fanns även de som startats för en specifik hemlandsgrupp och som ofta var
släktskapsbaserade. Islamundervisningen färgades av kultur och traditioner
från hemlandet. En del rektorer nämnde också exempel på sådana skolor
vid namn. Det visade sig vara skolor som jag själv kontaktat men som jag
inte hade fått besöka. Rektorerna beskrev att dessa skolor var slutna och
inte ville ha kontakt med eller integrera barnen i samhället."


Citatet från avhandlingens sida 74 finns nu att läsa på webbsidans länk till avhandlingen i fulltext på sidan 76 nedan:Inga kommentarer: