2007-09-06

Obehöriga lärare


Skolverket besökte i våras skolan för att se hur många obehöriga lärare det fanns på skolan. Skolledningen valde själv ut vilka av lärarna som tilläts träffa Skolverket. De andra lärarna, behöriga eller obehöriga fick inte prata med Skolverket eller föra fram sina synpunkter.
Skolledningen tillbakavisar att Skolverket hålls ovetande om de obehöriga lärarna på skolan. Men i så fall är det ju ännu allvarligare om Skolverket vet om att obehöriga lärare används och att en del i strid med skollagen tillsvidareanställs. In på den nya terminen är det bara att konstatera att de obehöriga lärarna tillåts fortsätta utan några som helst ingripanden från Skolverket. Skolan vill behålla dessa obehöriga lärare för att de är lojala mot skolledningen och idén om den muslimska friskolan. De obehöriga lärarna vill egentligen inte jobba här, men fortsätter så länge de inte får annat arbete. Och lönen får dem att hålla tyst. Förlorarna är eleverna som inte vet vad en behörig och obehörig lärare är. Det märkliga är att Skolverket går med på det hela. What´s in it for them?

Inga kommentarer: