2008-10-28

Ahmadiyyaförsamlingen jämförs med Islamic CenterSkånska Dagbladet intervjuar Ahmadiyyaförsamlingen på punker som jämför deras nya moské med Islamic Centers moské i Malmö:


"Eftersom Ahmadiyya har en egen uttolkning av islam har man inget samröre med Islamic Center i Malmö.
– Vi skiljer oss på flera punkter. De väntar på den utlovade Messias. Vi menar att han redan är här.
Ahmadiyya har också ett starkt freds- och kärleksbudskap och tar avstånd från det heliga kriget, jihad."

"Islamic Center har brandhärjats, ser du en risk även för er moské?

– Vi har haft en del klotter och stenkastning här på Klågerupsvägen, jag tror det beror på okunskap – vi är absolut inte för våld och terrorism. Men, nej, vi misstänker inte att vi ska få problem.
– Men vi får väl se."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 23 oktober 2008:Men hur fredliga och jämställda är egentligen Ahmadiyyaförsamlingen? Föreningen Humanisterna avslöjade ifjor Ahmadiyyaförsamlingen med att ha lika odemokratiska och farliga tankar som övrig islam:


"Efter mötet blev det frågestund. Jag passade på att ställa följande frågor - efter att först ha komplimenterat imamen för hans klara fördömande av mullornas tyranni - mot bakgrund av att kärlek till ett land rimligtvis också måste omfatta detta lands värdegrund:


1) Enligt Ahmadiyyaförsamlingen förespråkar Koranen fred och tolerans. Är det inte ohederligt att påstå detta, eftersom man vid en genomläsning lätt kan konstatera att den innehåller uppmaningar till förföljelser och tom mord på oliktänkande?

Imamen svarade att morduppmaningarna bara gäller människor som bekämpar islam. Att mörda dem är tydligen enligt hans mening inte fel! Övrig omänsklighet i Koranen ansåg han bero på felöversättningar.

2) Hur ställer sig församlingen till jämställdhet mellan män och kvinnor, med tanke på att Koranen fastslår att "män ska styra över kvinnor"?

Svaret blev att någon måste bestämma i en familj, och eftersom mannen är starkast, och därför har störst förutsättningar att ta hand om familjen, så är det naturligt att han får bestämma! Att detta är ojämlikt ville han dock inte medge. Det innebär bara, försäkrade han, att könen har olika roller.


3) Hur ser församlingen på homosexualitet?

Imamen medgav utan omsvep att homosexualitet enligt islam är synd.


Jag påpekade att svaren visar att inte heller Ahmadiyyaförsamlingen är så fredlig och tolerant som man utger sig för att vara, även om man skiljer sig fördelaktigt från många andra muslimska riktningar."


Källa, Humanisternas hemsida:


Inga kommentarer: