2008-10-18

SVTs programledning angriper Expressens ledareIdag 18/10 2008 angriper SVTs programledning Expressens ledare från igår. Striden gäller den muslimska programledaren Cherin Awad som stödde stening. Hon blir kontroversiell programledare för Halal-tv. Under Expressens ledare står striden idag på Opinionsbloggen där en del citeras nedan. Opinionsbloggen går att kommentera för de som vill ge sig in i debatten:"Vårt syfte är att visa bilder av deras land, deras Sverige - deras reflexioner, tankar och frågor om det land de lever och verkar i. Vi gör detta för att vi vill tro att det är nyttigt, roligt och viktigt för oss som inte i allt delar deras referensramar att få ta del av deras erfarenheter och reflexioner.


Johannes Forssberg driver sin tes om att "SVT sviker muslimerna" genom att utgå från vad som uttrycktes i ett program då Cherin Awad var tonåring, i dag är hon 23 år. Hon har därefter mycket tydligt klargjort att hon i alla sammanhang och oavsett i vilket namn det sker är emot dödsstraff.

Robert Olsson
programbeställare Nyheter och Samhälle
SVT:s programledningSVAR DIREKT: SVT befäster en olycklig bild

Min poäng är just att det är viktigt med ”andra referensramar än vad en Forssberg och en Olsson har.” Men jag tycker att alla slags svenskar borde få utrymme i Public Service på lika villkor.
Inte minst den majoritet av Sveriges muslimer som inte delar Cherin Awads extrema åsikter.


När SVT undantagsvis skildrar muslimer är de dock nästan alltid religiösa. Det befäster en mycket olycklig bild av det oerhört heterogena muslimska kollektivet som en enhetlig och konservativ grupp.

Johannes Forssberg
Skrivet av Karin Olsson den 18 okt 06:00

Kommentarer"


Källa, Expressens Opinionsbloggen av Expressens ledar-och debattredaktion, lördag 18 oktober 2008:
I
I
Expressens ledare av Johannes Forssberg från 17/10 2008 som angrips av SVTs programledning:
I
I
I
I
Bloggposter om Cherin Awad som ska leda Islamist-tv:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=Cherin+Awad

Inga kommentarer: