2008-10-05

Melius och Unckel till Saudiarabien
"Svensk delegation på återbesök i Saudiarabien


En svensk delegation, ledd av landshövding Per Unckel och där Spiritus Mundis Henrik Melius ingår, kommer att göra ett återbesök till Saudiarabien. Besöket är en uppföljning av Prins Salmans Sverigebesök som skedde i slutet av juni månad.


Återbesöket äger rum mellan den 31 oktober och den 4 november och kommer att återspegla de sakfrågor som lyftes under besöket i Sverige i, exempelvis forskning, miljö och hälso- och sjukvård. Utbytesprogrammet Riyadh calling, Sweden are you with us? kommer också att diskuteras.


Programmet i Saudiarabien kommer att förläggas till Riyadh och Jeddah. Svenska ambassaden i Riyadh kommer att ansvara för programmets planering i nära samarbete med Prins Salmans stab."


Källa, Spiritus Mundis hemsida för nyheter i oktober 2008:
Vad har Henrik Melius från Spiritus Mundi att göra med Sveriges relationer med Saudiarabien? Regeringskansliet söker regelbundet information om Henrik Melius och Spiritus Mundi. Varför? Nedan redovisas Sitemeters sökträff från 2 oktober 2008:Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: Stockholm
Time of Visit: Oct 2 2008 12:49:28 pm
Last Page View: Oct 2 2008 12:50:54 pm
Visit Length: 1 minute 26 seconds
Page Views: 2


Search Engine: google.se
Search Words: henrik melius


Denna bloggpost lästes av regeringskansliet två timmar efter att den skrevs. Senare samma kväll besökte regeringskansliet åter en gång bloggposten. Någon informerar tydligen regeringskansliet om bloggen Muslimska friskolans bevakning av Spiritus Mundi:
I
I
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: Stockholm
Time of Visit: Oct 5 2008 4:24:27 pm

Referring URL:
http://insidan/main.asp


Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
ISP: TDC Song AB
Location: Stockholm
Time of Visit: Oct 5 2008 8:34:10 pm
Last Page View: Oct 5 2008 8:34:37 pm
Visit Length: 27 seconds
Page Views: 1

Inga kommentarer: