2008-10-04

Folkpartiet stoppar religiös dispensI sitt partiråd igår valde folkpartiet att debattera såväl slöja i skolan som den oftast muslimska dispensen från skolundervisning, samt religiösa friskolor:"Folkpartiet vill avskaffa möjligheten att få dispens från skolundervisningen med hänvisning till sin religion. Det beslutade partirådet i dag.Däremot avvisades ett förslag om att utreda förbud mot att bära slöja i skolan.
Det var några ombud från Stockholm som ville att det skulle göras en utredning om slöjförbud.

- Det skulle kunna leda till att det blev förbjudet även att bära kors i skolan, säger Roger Haddad, kommunalråd i Västerås, som var den som starkast stred mot förslaget. På just den här punkten blev det en längre debatt.

Enligt det nya integrationsprogrammet ska det alltså bli omöjligt att befrias från undervisningen av religiösa skäl. Motiven för detta är bland annat att det ofta är flickor som lever i patriarkala förhållanden som tvingas avstå från till exempel gymnastik.

Partirådet slog också fast den tidigare kända åsikten att friskolor ska kontrolleras hårdare än i dag."


Källa, tidningen Dagen fredag 3 oktober 2008:"Folkpartiet antog även ett integrationspolitiskt program. Dagens längsta och absolut mest engagerade debatt uppstod i frågan om huruvida huvudduk i skolan bör förbjudas och om partiet enligt fransk modell bör utreda religiösa symbolers roll i grundskolan.

Många folkpartister tycktes frukta att ytterligare förknippas med intolerans mot det främmande, och partirådets majoritet röstade därför nej."


Källa, Dagens Nyheter fredag 3 oktober 2008:"Färre lärarhögskolor ger bättre kvalitet och högre status. Därför bör antalet högskolor med lärarutbildning minska från dagens 27 till 15. Det anser folkpartiets skolpolitiska arbetsgrupp som leds av Christer Nylander från Kristianstad."


Källa, Kristianstadsbladet lördag 4 oktober 2008:
Bloggen föreslår att den islamkramande Malmö högskolas lärarutbildning läggs ner, eftersom den är en av de lärarhögskolor som fått mest kritik av högskoleverket.


Inga kommentarer: