2008-10-06

UR gör reklam för Islamic CenterUtbildningsradion har en hemsida som vänder sig till unga. Under ämnet SO finns en avdelning för religion med underavdelningen islam. På den har man val ut en bild på Islamic Centers moské i Malmö för att beskriva moskéer i Sverige:Klickar man in på länken ovan och skrollar ner berättas om moskén i Malmö bland annat hur dess muslimska friskola Ögårdsskolan sattes i brand 2003:


"Malmö – Sveriges sydligaste moské

Moskén i Malmö är den näst äldsta byggda moskén i Sverige, den har en sunnitisk inriktning. Den började byggas i april 1983 och stod färdig ett år senare. Det är en välbesökt moské, dit kommer muslimer ifrån såväl Skåne som Köpenhamn. Organisationen Islamic center förvaltar moskén. En anlagd brand 2003 förstörde stora delar av moskén, men den byggdes snabbt upp igen. Efter branden har moskén varit utsatt för ytterligare attentat dock inte lika allvarliga."


Källa, Utbildningsradions sida om moskéer i Sverige:


Inga kommentarer: