2008-10-02

DO välkomnar slöja på lärare"Publicerad: onsdag 1 oktober 2008

Fler lärare anser sig ha blivit diskriminerade

Det senaste året har ett 20-tal lärare vänt sig till ombudsmannen mot ­etnisk diskriminering, DO, för att de känt sig illa behandlade i arbetslivet på grund av sitt ursprung.
Diskrimineringsärendena kommer att bli allt fler, förutspår LRs jurister."


"-Arbetsgivare medger sällan diskriminering, det känns liktydigt med att medge att man är rasist.Vissa krav, på exempelvis språkkunskaper, kan arbetsgivare ställa, utan att det är diskriminerande. Men de ska då vara nödvändiga för jobbet.

-Det är naturligt att det ställs hög­re språkkrav på den som ska undervisa än på den som till exempel ska jobba i lokaltrafiken. Ställs det speciella krav på klädsel ska de också motiveras utifrån verksamhetens behov.

-De får inte vara så att man bara allmänt ogillar religiösa uttryck, säger Annika Wahlström. Min personliga uppfattning är att till exempel slöja är helt acceptabelt för lärare, om det inte hindrar arbetet."


Källa, Skolvärlden onsdag 1 oktober 2008:


Inga kommentarer: