2008-10-12

Burka förbjuds i fransk SFILånat från Integrationsbloggen kommer här en nyhet som man undrar när svensk SFI tar till sig?


"Burka förbjuds i språkundervisningen

"Religionsfrihet är inte absolut," säger den franska diskrimineringsombudsmannen Louis Schweitzer i en intervju. Han säger vidare att myndigheterna försöker hitta "den mest rimlig kompromissen." De beslutade den 15 september att det är OK att förbjuda burka och niqab - kläder som täcker kroppen och ansiktet - i statligt sponsrad franska språkkurser för invandrare. Enligt fransk lag krävs i regel deltagande i sådana klasser för att ansöka om uppehållstillstånd eller medborgarskap.


I beslutet kallas burka en symbol för "kvinnlig underkastelse som går utöver dess religiösa innebörd" och säger vidare att det inte är orimligt att förbjuda användandet i statligt finansierade språkklasser i allmänhetens säkerhetsintresse och för att skydda medborgerliga friheter.


Intersektionalitet

Här menar alltså franska diskrimineringsombudsmannen att alla uttryck i religionens namn inte är rimliga, att de kan drabba allmänheten och att de kan komma i konflikt med jämställdheten och kvinnors rättigheter. Franska DO verkar, till skillnad från den svenska, ha förmågan till ett intersektionellt perspektiv, dvs. att utifrån ett maktperspektiv kunna se hur olika identitetskonstruktioner är sammanflätade på olika nivåer."


Källor, Integrationsbloggen från USA Today 9 oktober 2008:Inga kommentarer: