2008-10-08

Muslimsk friskola får betala halv miljon"LULEÅ. Sju av de tio av eleverna i friskolan Alnour international school i Luleå kommer från Boden. Nu får Mohammed Gabra, grundaren av skolan, betala tillbaka cirka 500 000 kronor."


Källa, Norrländska Socialdemokraten 4 oktober 2008:"- Det finns tio elever. Av dem är tre från Luleå och övriga från Boden, berättar Ingrid Lind, vid barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå.

Ersättningen till friskolan från kommunen beräknas efter antalet barn. De nya uppgifterna bekräftar misstanken att Luleå kommun betalat för mycket till Alnour, företrätt av Mohammed Gabra.

Vad gör kommunen nu?
- Han är inte berättigad till pengarna men hur vi ska göra kan jag inte svara på. Det låter rimligt att vi kräver tillbaka dem, säger Ingrid Lind."


"Skolverket kräver att friskolor ska ha minst 20 elever. Eftersom antalet i Alnour i Luleå är lägre är frågan hur Skolverket ser på detta.

- Skolverket har stängt en friskola i Boden som hade under tjugo elever. Har skolverket samma tillämpning som för ett par år sedan blir det stängt, kommenterar Bertil Sundström."

Källa, Norrbottenskuriren 3 oktober 2008:"Tidsfristen har gått ut och friskolan Alnour har inte lämnat in uppgifter på hur många elever skolan har.

Kommunen jagade i går förgäves företrädare från friskolan.

Skälet till att skolförvaltningen vill ha in namn och personnummer på eleverna som verkligen går där är misstanken om att skolan har färre barn än vad som uppgivits. Tidigare uppgifter talar för det och fram till i går skulle klara fakta fram, var det tänkt."


Källa, Norrbottenskuriren 2 oktober 2008:"Skolkontoret stoppar vidare utbetalningar till friskolan Alnour.
Fortfarande understiger elevantalet 37.

- Vi har redan betalat ut för mycket pengar, förklarar ekonomichefen Ingrid Lindh."


"I en tidigare intervju med Kuriren uppger chefen för inspektionenheten, Elisabeth Ahlgren, att skolan ska granskas i samband med en inspektion av Luleå kommuns övriga skolor. Nu är hon dock inte lika säker längre.
- Vi får se hur vi gör. I normalfallet sker första inspektionen efter att skolan varit i gång ett år."


Källa, Norrbottenskuriren 23 september 2008:


Inga kommentarer: