2008-10-03

Stadsdelschef tar avstånd från rektor
Stadsdelschefen i Hyllie i Malmö tar avstånd från Lindeborgsskolans rektors uttalande om Sverigedemokraterna. Så här sa rektorn Karin Lindelöw i en intervju:


"Det innebär inte att skolan är förskonad från rasism.

– Vi har många hem här som röstar på sverigedemokraterna. Men vi accepterar inte rasism och tar direkt tag i incidenter."

Källa:Så här skriver stadsdelschefen Anne Schmid Behrens i ett offentligt dokument från 1 oktober 2008:


"Anmälan angående uttalande av rektorn vid Lindeborgsskolan i Malmö kommun

Skolverket har överlämnat anmälan rörande ovanstående till Malmö kommun. Skolverket har meddelat att man inte handlägger denna typ av ärende, med hänvisning till att det inte faller inom ramen för Skolverkets ansvarsområde. Skolverket hänvisar i stället till Malmö kommun i ärendet.

Hyllie stadsdelsförvaltning vill härmed anföra följande. Lindeborgsskolan
tillhör Hyllie stadsdelsorganisation. Rektor har som offentliganställd grundlagsskyddad rättighet att tala med massmedia.Vad gäller den aktuella anmälan ställer sig Hyllie stadsdelsförvaltning inte bakom uttalandet, såsom det är återgivet i artikeln.


Malmö som ovan


Anne Schmid Behrens
stadsdelschef"Kontaktuppgifter:
Anne Schmid Behrens
stadsdelschef
Hyllie stadsdelsförvaltning
Håsjögatan 8
tel: 040 - 34 61 10
mobil: 0708- 243 298
fax: 040- 34 45 41


Lindeborgs rektorsområde
Rektor
040-34 66 28Tidigare bloggposter i ärendet:

Inga kommentarer: