2008-10-31

Storbråk om Halal-tvDebatten om Halal-tv har på nytt blossat upp igen efter gårdagens pressvisning. Nu angrips programmet hårdare och på fler punkter. Koransynen, kvinnosynen och programledarvalet synas. Ansvarig utgivare för Halal-tv och chefen för SVT i Umeå får till exempel försvara sig i dagens Svd mot ännu en kritisk artikel från Dilsa Demirbag-Sten:"Gästen, Cherin Awad, svarade kort och konsist ja. Svaret imponerade tydligen på redaktionen till den grad att SVT anlitade den numera utexaminerade juristen Awad som mångfaldskonsult och senare anställde henne som en av tre programledare för Halal-tv som har premiär den 3 november."


"En hårt pressad Awad tog för några veckor sedan, efter det att hennes uttalande åter uppmärksammats i olika medier, avstånd från sin syn på stening vid otrohet.
Awad har även påpekat att hon var arton år när hon gjorde uttalandet. Samma ålder som man i Sverige anses vara vuxen nog att rösta och juridiskt ta ansvar för sina handlingar."


"Då flera medier uppmärksammade Awads tidigare uttalande tog SVT bort tablåtexten som sammanfattade Existens-programmet om sharialagarna och det olämpliga uttalandet.
Samma text, som hade funnits på nätet sedan länge, plockades för tre veckor sedan bort med argumentet att det kunde komma följdfrågor och att texten var hårdragen.
Exakt vad det är i det jakande och korta ordet ja som går att misstolkas och hårdras vet nog bara SVT. En mer trolig förklaring är att ­redaktionen ville undvika kritik genom att hindra att allmänheten tog del av texten."


"I onsdags medverkade två av programledarna i SVT:s Gokväll för att tala om Halal-tv.
På frågan varför de inte ville ta den manliga programledaren i hand blev svaret att de som muslimer inte vill ha fysisk kontakt med män. Främmande män, får man anta, då de också uppgav att de är gifta och har barn.

Majoriteten av muslimer i Sverige skakar dagligen hand med främmande människor, men de mest ortodoxa förespråkar könssegregering."


"DILSA DEMIRBAG-STEN
journalist och författare"


Källa, Svenska Dagbladet fredag 31 oktober 2008:Svaret från chefen för SVT i Umeå:


"När vi överlåter mikrofonen till tre svenska kvinnor som är troende och som bär slöja så behöver man uppenbarligen inte ens se programmet förrän det ska stoppas.

Inte för att de utifrån sin uppväxt, sina värderingar, sin bakgrund och sina liv ställer frågan om varför det exempelvis sups som det gör i Sverige. Det är en av seriens teman.

Nej, då är det deras tro och framförallt deras slöja som sticker i ögonen på debattörer som Dilsa Demirbag-Sten."


"När det gäller frågan om ansvar ser jag fram emot att bli anmäld av Dilsa Demirbag-Sten till Granskningsnämnden för radio och tv för att vi har låtit tre beslöjade kvinnor framträda i Sveriges Television.

Till sist: Hur står det till med ­landets intellektuella när de vill tysta en dokumentärserie redan innan den är sänd med en blandning av att misskreditera, döma ut och slutligen be de inblandade att hålla tyst för sitt eget bästa eftersom debatten är ”skoningslös”?


Joakim Sandberg
ansvarig utgivare för Halal-tv och chef för allmän-tv i Umeå"


Källa, Svenska Dagbladet fredag 31 oktober 2008:Bloggar och media om Cherin Awads åsikter om stening:


Bloggposter om Cherin Awad som ska leda Halal-tv:


Inga kommentarer: