2008-10-20

Hälften kvinnor på polisutbildningenFör första gången i svensk historia har antalet kvinnor som antas till polisutbildningen nu kommit upp i 50 %. De politiska intentionerna att öka andelen kvinnor har därmed uppnåtts. Nu återstår väl bara för politikerna att förklara varför det är så nödvändigt att just hälften av poliskåren måste utgöras av kvinnor?"11:44 onsdag 15 oktober 2008

Hälften av alla antagna kvinnor
För första gången är hälften av polisutbildningens nya elever kvinnor.Det står klart sedan antagningen till polisprogrammet i januari är klar."


Källa, Sveriges Radio Västernorrland:På Växjö polishögskola ses det tydligen som ett problen på polisutbildningen att de just där drar ner rikssnittet med ett lägre antal antagna kvinnor:


"Nästa år är hälften av poliseleverna kvinnor

Växjö 2008-10-15 Uppdaterad 2008-10-16


Medan polisutbildningarna i riket i genomsnitt har hälften kvinnor bland de intagna har Växjö universitet bara drygt en fjärdedel.
– Just nu ja, men det varierar så vi ligger ungefär på snittet över åren, säger Betty Rohdin, ansvarig för polisutbildningen i Växjö."


Källa, Smålandsposten 15 oktober 2008:Var finns utvärderingarna som visar att svensk polis löser fler brott, sedan man med alla medel fått in fler kvinnor i poliskåren med hjälp av lägre fysiska antagningskrav än män?


Inga kommentarer: