2008-10-03

Muslimsk friskolerektor islamistledare i Europa"Islamiska Skolan är en F-9 islamisk friskola i Spånga/Lunda, en stadsdel i Stockholm som är känd för sin fina natur. Skolan etablerades hösten 1995 och har sedan dess vuxit och har nu under läsåret 2008/2009 över 170 elever och 32 personal."
Idag avslöjar bloggen Jihad i Malmö att Islamiska Skolans rektor Chabid Benmakhlouf är ledare för islamistiska Muslimska Brödraskapet i Europa:


"Detta är det nya överhuvudet i Europa
för Muslimska Brödraskapet.
Chabid Benmakhlouf, marockan bosatt i Sverige
sedan många år, rektor för
Islamiska skolan
i Akalla ("Vi utbildar morgondagens ledare."),
utsågs förra året till ny ordförande
för det skugglika FIOE
(Federation of Islamic Organizations
in Europe). En organisation som även
i Sverige har
direktkontakt med den
politiska makten....."

Källa:


Inga kommentarer: