2011-03-14

Chefredaktör kopplar Kadaffis ägande av Islamic Center till svenska regeringen


"Folkresningen i Mellanöstern väcker frågor huruvida det är rimligt att pengar från fattiga libyer finansierar en bönelokal i Malmö?

World Islamic Call Society (WICS) framhåller Muammar Kadaffi som den islamiska världens självklare ledare. Organisationen är Kadaffis egen, skapad för att skänka religiös legitimitet åt Kadaffis i övrigt socialistiska diktatur.

World Islamic Call Society finansierar också en av Sveriges större muslimska församlingar.

Redan när Malmös stora moské grundlades förlitade den sig till stor del på medel från Muammar Kadaffi och när moskén för något år sedan hamnade i ekonomiskt trångmål tog WICS över ägandet helt.

Att Kadaffi till hundra procent äger en av Sveriges största muslimska församlingar är naturligtvis en politisk fråga i sig.

En rad frågor om moskéns inriktning ifråga om demokrati och mänskliga rättigheter är berättigade, i synnerhet när man betänker hur Kadaffi möjligen har haft inflytande över moskéns skötsel.

Det växande antalet moskéer i Sverige som finansieras av despoter i Mellanöstern, symboliserar den nära relation som den svenska regeringen har till dessa diktatorer."


Källa, ledare av chefredaktören för Politico söndag 13 mars 2011:


Inga kommentarer: