2011-03-19

Teknikgymnasiets rektor bortförklarar anmält moskébesök på hemsidan

Stockholms moskéSödermalm där det anmälda studiebesöket ägde rum.
På bilden ovan en förälders anmälan av studiebesöket i Södermalmsmoskén. Klicka på dokumentet för förstoring!


Teknikgymnasiets rektor Jarmo Villanen har på hemsidan lagt ut följande bortförklaring:


"Aktuellt

Publicerad: 2011-03-16

Moskébesök, 2011-03-16

Moskébesök

Som en del av kursen Religionskunskap A på Teknikgymnasiet genomfördes ett studiebesök till moskén i Stockholm i vecka 11. Ett antal elever motsatte sig besöket då de kvinnliga eleverna skulle behöva täcka sitt hår under en del av besöket. Besöket bestod av två delar: dels ett besök i det heliga rummet; dels av en sammanfattande diskussion och frågestund i en vanlig möteslokal då håret inte behöver täckas.

P g a de rykten som sprids kring besöket vill jag slå fast att ingen av våra elever tvingats till att besöka moskén. De som inte ville delta har fått ersättningsuppgifter. Vidare finns uppgifter om att frånvaro skulle antecknas för dem som inte var med. Inte heller detta stämmer då ersättningsuppgifter har erbjudits och alla som genomför ersättningsuppgiften kommer att få närvaro som vanligt.

De ämnen och kurser som studeras på Teknikgymnasiet och alla andra gymnasieskolor i Sverige följer fastställda kursmål, så även kursen i religionskunskap. Vidare styr Läroplanen för gymnasieskolan vår undervisning. I kursmålen ingår moment vars syfte är att ge eleven en god orientering om olika världsreligioner, bl a islam. Ett studiebesök är ett mycket bra sätt att orientera sig om islam, kristendom, judendom, hinduism eller någon annan religion. I läroplanen betonas skolans uppgift att utbilda för en globaliserad värld där förståelsen för och kunskapen om andra kulturer utgör en grundpelare. Vi skall och vill arbeta efter de målsättningar som beskrivs i våra styrdokument.

Jarmo Villanen
rektor"

Källa, Teknikgymnasiet i Södertälje onsdag 16 mars 2011:


Läs här hur studiebesöket egentligen gick till:Inga kommentarer: