2011-03-13

Islamic Centers imam talar ut i Kvällsposten


"MALMÖ. Nämndemannen och den muslimske imamen Ayuob Chibli kallades i går till samtal med sin chef efter en anonym anmälan om fel åsikter.

- Jag känner mig kränkt av att bli förtalad av en man som förföljer mig, säger Chibli."

"Den anonyme anmälaren ifrågasätter om en muslimsk imam kan döma i svensk domstol.

Underlaget för att ifrågasätta Chibli har anmälaren hämtat från en islamfientlig hemsida."


Källa, Kvällsposten lördag 12 mars 2011:


Inga kommentarer: