2011-03-20

Politiker säger nej till muslimsk friskola i Eskilstuna
Postat 08:17:32 (2011-03-11)

SD säger nej till islamisk friskola


Vi i SD motsätter oss starkt att den islamiska friskola som ansökt om tillstånd ska få etablera sig i kommunen, och detta av två skäl. Dels handlar det om att skolan, i vilken eleverna bland annat ska undervisas i arabiska och där avskiljande av könen ska praktiseras, med största sannolikhet har en segregerande effekt. Det finns redan idag en utbredd segregation i kommunen. I vissa bostadsområden är etniskt svenska barn i minoritet. För de muslimska barn med invandrarbakgrund som bor i dessa områden vore en islamisk friskola enligt oss förödande. Om barnen får sin undervisning i friskolan istället för i en kommunal skola är risken överhängande att kontakten med svenska barn blir så gott som obefintlig. Hur svårt blir det då inte för de muslimska barnen att lära sig svenska språket på ett fullgott sätt, och hur ska de någonsin kunna bli en del av samhället?

Det andra skälet till att vi ställer oss negativa till etableringen av denna friskola är mannen som står som kontaktman i ansökan, moderaternas riksdagsledamot Abdirisak Waberi. Det har tidigare uppdagats att det på några av de islamska friskolor som han driver, varav en flera gånger varit föremål för anmälningar, förekommer skrifter som går stick i stäv med skolans värdegrund. Det är också allmänt känt från intervjuer med Waberi, bland annat i dokumentären Slaget om muslimerna som sändes på SVT för något år sedan, att Waberis värderingar och syn på islam inte är förenliga med skolans värdegrund. Han motsätter sig bland annat att flickor och pojkar vistas i samma rum utan övervakning eller att de, till exempel genom handskakning eller dans, rör vid varandra före giftermål. Han menar att det är fel av en muslimsk kvinna att inte bära slöja, han förespråkar att mannen är familjens överhuvud och han har dessutom till vår stora fasa uttryckt att det inte är fel att en man slår sin fru.

Waberis åsikter och värderingar behöver inte nödvändigtvis sätta sin prägel på verksamheten i den planerade skolan. Men det finns en stor risk att så blir fallet. Vår förhoppning är därför att det ska gå att nå bred politisk samsyn i denna fråga även om det i dagsläget råder skilda meningar mellan olika partier. Med barnens bästa i fokus vore det önskvärt att vi alla tillsammans gör vad vi kan för att förhindra att denna islamiska skola får bedriva verksamhet i kommunen.

Therese Borg, Kim Fredriksson, Adam Marttinen

// Sverigedemokraterna Eskilstuna"

Källa, pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Eskilstuna 11 mars 2011:


Läs hur Eskilstuna-Kuriren plagierade uppgifterna om Waberis muslimska friskola i Eskilstuna, och lanserade nyheten som sin egen, samtidigt som SD förvägrades få sin debattartikel införd:

Inga kommentarer: