2011-03-08

Kraftiga reaktioner på Islamic Centers imam som nämndeman


Kommunfullmäktige i Malmö har valt Islamic Centers imam Ayoub Chibli till nämndeman i Malmö tingsrätt. Chibli är härmed förtroendevald politiker för socialdemokraterna. Samordnare mellan kommunfullmäktige och Malmö tingsrätt är kommunstyrelsen. Ayoub Chibli tillträdde den 1 januari 2011 som nämndeman.


En nämndeman ska omfatta samma värderingar som svensk lag när han utövar sitt ämbete.


Ayoub Chiblis välkomnande av att islamisk sharia kan ersätta svensk lag när Sverige är redo:

Ayoub Chibli om hur oacceptabel homosexualitet är inom islam:

Ayoub Chibli jämför homosexualitet och lagbrottet incest:


Socialdemokraterna ska nu undersöka om de uttalanden imamen Ayoub Chibli gjort är förenliga med uppdraget som nämndeman. Malmö tingsrätt för upp frågan till lagmannen som är chef för domstolen. RFSL Ungdom reagerar kraftigt på uttalandena från imamen. Socialdemokratiska partiet tar såväl lokalt som på riksnivå bestämt avstånd från de uttalanden imamen gjort. Kanske kan det öppnas upp ett uteslutningsärende ur partiet.


Den förtoendevalde politikern och nämndemannen Ayoub Chiblis uppdrag kommer i dagarna att föras in i Malmö stads databas nedan:
Bild på Ayoub Chibli:

Inga kommentarer: