2011-03-08

Etikprofessor beskriver könssegregering i muslimska friskolor


"Under många år var jag ensam i min kritik mot mångkulturalism som jag såg som ett hot mot individens frihet. Idag är jag är inte längre ensam om att kritisera varken mångkulturalism som mosaik kultur eller sekularism som norm. Det gläder mig, skriver Elisabeth Gerle etikforskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet och adj. professor i etik, särskilt mänskliga rättigheter, Uppsala universitet."

"I min bok Mångkulturalism för vem? Nya Doxa, 1999, ifrågasatte jag en mångkultur som bortsåg från individen och istället utgick från gruppen. Efterdyningarna från 1970-talets skrivningar i svenska läroplaner om att alla hade rätt att välja sin kultur präglade då fortfarande debatten. Detta ledde till att många blundade för att flickor i muslimska friskolor, liksom i Livets ords skolor, utbildades på ett annat sätt än pojkar. Flickor förväntades inte bli yrkesverksamma."


Källa, Newsmill tisdag 8 mars 2011:


Inga kommentarer: