2011-03-27

Håkan Juholt vill ha kvar muslimska friskolor

Med socialdemokraternas nye partiledare Håkan Juholt stannar de muslimska friskolorna kvar. Eftersom Juholt inte nämner muslimska friskolor som avarter, innebär det att han som partiledare tänker försvara de muslimska friskolorna. Alltså saknar Juholt all trovärdighet och kunskap om muslimska friskolor och bör röstas bort av alla som vill elevernas bästa!


"Ändå var det ingen vänsterpartist som stod där i talarstolen. När Juholt blev konkret visade han att innehållet kan skilja sig från utanpåverket. Som om skolan: Visserligen har eleverna nu förvandlats till ”kunder på en marknad”. Men det var ändå rätt att öppna för friskolor och valfriheten ska finnas kvar. ”Det är avarterna vi vill åt”, sade Juholt. Precis som Jan Björklund (FP) nyligen konstaterat."

Källa, ledare i Uppsala Nya Tidning söndag 27 mars 2011:
"”Det var rätt av Göran Persson att föra skolan närmare medborgarna genom kommunaliseringen och det var rätt att introducera alternativa skolor – för att frigöra pedagogisk kraft.”

Men enligt Juholt har det sedan helt spårat ur.

”På valfrihetens altare offras de basala kunskaperna”, slog han fast.

Eleverna har blivit kunder på en marknad.

Men Håkan Juholts lösning är inte att göra stora förändringar, trots att han alltså inser de stora problemen och menar att skolreformerna spårat ut. Han vill inte rulla tillbaka kommunaliseringen, avskaffa rätten att välja skola, eller stoppa friskolorna.

Istället menar han att avarterna måste stoppas. Han väljer alltså att försöka justera och förbättra dagens system. Om man ser ett problem är det bra att göra något åt det, men det försvårar om man blundar för orsakerna."

Källa, Lärarnas Riksförbund lördag 26 mars 2011:Inga kommentarer: