2011-03-20

CP-skadad muslimsk elev tvingades dela ut Sydsvenskan


En muslimsk pappa på Rosengård tvingade sin son att dela ut Sydsvenskan på nätterna. Sonen var bara tolv år gammal och gick i årskurs sex på mellanstadiet. Pojken hade svårt att hålla sig vaken på lektionerna under skoltid. Han var alltid trött efter nattens tidningsutdelning.

Barnarbetet utfördes i strid med lagen då pojken var för ung för detta reguljära arbete som dessutom utfördes på en för minderåriga olaglig arbetstid på dygnet. Den muslimske pojken hade också en CP-skada som gjorde att han haltade fram i mörkret med Sydsvenskans tidningar på Rosengård.

Bloggen Muslimska Friskolan kan av tystnadsplikt inte berätta på vilken rosengårdsskola eller vilken termin händelsen ägde rum. Klassföreståndaren anmälde inte händelsen. Den muslimske fadern stod som tidningsutbärare på kontraktet med Sydsvenskan, så att inte sonens slavarbete skulle upptäckas.
I
Klassföreståndaren tyckte det var bra att den muslimske eleven fick del av intäkterna till karatelektioner. Pappan satte sin CP-skadade son i en karateklass. Pojken kunde inte ens stå på ett ben. Han visade hur han misslyckades med en bakåtspark eftersom han tappade balansen. Men pappan ansåg att karatelektionerna skulle vara bra för att sonen skulle kunna försvara sig om han angreps på grund av sitt CP-handikapp. Därför menade klassföreståndaren att nattarbetet hade gott syfte.


Inga kommentarer: