2011-03-29

Waberi (m) anmäld till Skolinspektionen på nytt

En förälder har anmält moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi, för att han som ny skolchef antas fortsätta utöva det verkliga rektorsarbetet i stället för den nye obehörige rektorn:

"Från: ... .........

Skickat: den 27 mars 2011 22:31

Till: RES-Skolinspektionen

Ämne: Skolchef på islamiska skola

Hello

på skolan min dotter går ( Islamiska skolan,Römosseskolan i göteborg) har dem bytt rektor efter besök från er. Det ny rektor Vernesa Slatina har inte rektorsutbildning och inte lärarutbildning. Hon kommer bli en fasad skylt, medan gamla rektorn har blivit skolchef.

Får det finnas sån jobb- skolchef på friskolan. kan man ha fasad as rektor?. Vad behover vi gora vi vill inte ha det så. skola är nära min hemma och vill inte flyta flikan. Var god säg inte inte mitt e-post adress. gömma det

vänlig hälsning


From: RES-Skolinspektionen Skolinspektionen@skolinspektionen.se

Date: 2011/3/28

Subject: SV: Skolchef på islamiska skola

To: ... .........

Cc: RES-Skolinspektionen Göteborg Skolinspektionen.Goteborg@skolinspektionen.se

Din skrivelse har vidarebefordrats till Skolinspektionens regionkontor Göteborg

Med Vänlig Hälsning

______________________________________

Registrator Skolinspektionen

Sveavägen 159

113 46 Stockholm

Telefon: 08-5860 8000
Inga kommentarer: