2011-03-14

Elever anmälde studiebesök i Södermalmsmoskén till Skolinspektionen"Inför ett studiebesök i en moské fick flickorna i en klass på Teknikgymnasiet höra att de skulle bli tvungna att dölja sitt hår.
En grupp flickor ville inte dölja sitt hår, men fick då höra att om de inte följde med på studiebesöket så skulle de att få ogiltig frånvaro.

Eleverna har nu anmält detta till Skolinspektionen, som bett skolan komma in med ett yttrande."

Källa, Länstidningen Södertälje måndag 14 mars 2011:


När elever från Södertälje gör studiebesök i en moské, finns det endast två moskéer som tvingar flickor att bära huva. Det är Stockholms moské vid MedborgarplatsenSödermalm, samt Uppsalamoskén. Eftersom Södermalmsmoskén ligger närmst Södertälje är det till 99 % säkerhet där studiebesöket skett. Länstidningen Södertälje vägrar berätta för bloggen Muslimska Friskolan vilken moské det är.

Både Skolinspektionen och Teknikgymnasiet är skyldiga att imorgon uppge i vilken moské studiebesöket ägde rum.

Skolinspektionen
Ärende nr 2011:2088
2011-03-08:
Anmälan angående skolsituationen för elev vid Teknikgymnasiet i Södertälje kommun

Teknikgymnasiet i Södertälje:

Det var religionsläraren Sonja Olars som tog eleverna på studiebesök till moskén förra veckan:
Namn: Sonja Olars
Ämne: Sh/Hi/Re
Telefon: 08-5230 4386
Källa:
I
Läs mer hos Politiskt Inkorrekt måndag 14 mars 2011:

Inga kommentarer: