2011-03-14

Polisnämndens vice ordförande utsåg Islamic Centers imam till nämndeman


Socialdemokraterna i Malmö skyller utnämningen av Islamic Centers imam Ayoub ChibliBjörn Gudmundsson. Socialdemokraten Björn Gudmundsson är ordförande i Malmö kommunfullmäktiges valberedning. Gudmundsson har i flera år ansvarat för att utbilda nya socialdemokrater med invandrarbakgrund till politiker. Kurserna har han hållit på ABF Malmö. Björn Gudmundsson är vice ordförande i polisnämnden. Han är även ombudsman för socialdemokraterna i Malmö.

Socialdemokraterna i Malmö har meddelat Björn Gudmundsson, att han bör se över Ayoub Chiblis uttalanden om homosexualitet och sharia, när Chibli nu arbetar som nämndeman för socialdemokraterna i Malmö tingsrätt. Socialdemokraterna menar att det främst är Gudmundsson som ansvarar för att kommunfullmäktige valt Chibli till nämndeman för partiet.


Malmö stads hemsida för politikern Björn Gudmundsson:


Inga kommentarer: