2011-03-28

Vänsterpartist förbjuder skola ha 100 % invandrarbarn"Norrbyskolan läggs ner när stadsdelsnämnd Väster skall minska sina lokaler. I stället skall de 90 barnen i år F-3 välja om de vill gå på Särlaskolan, Byttorpsskolan eller Hestra Midgårdsskolan.

Kostnader för lokaler skall i stället gå till undervisning och en uppdelning av eleverna skall öka integrationen.

– Vi tycker inte vi kan ta ansvar för att de här barnen skall gå i en skola med hundra procent invandrarbarn, säger stadsdelsnämndens ordförande Lennart Andreasson (V)."


Källa, Borås Tidning lördag 26 mars 2011:Inga kommentarer: