2011-03-12

Rosengårdsskolan anklagar Sydsvenskan


"Rosengårdsskolan är den skola i landet med lägst andel elever som uppnår kunskapsmålen i alla ämnen. Situationen beskrevs i Skolinspektionens pressmeddelande som alarmerande. Kritiken riktades inte bara mot stadsdelsledningen utan också mot lärarna"

" – Vi är många lärare som jobbar på raster, håltimmar, luncher, vi kommer tidigt på morgnarna och stannar länge på eftermiddagarna, vi säger aldrig nej till en elev som behöver hjälp eftersom behovet är gigantiskt. Tacken är en jävla skottsalva från Sydsvenskan(torsdagens ledare) och myndigheterna (Skolinspektionen). Det känns, säger Lars Ellborg, lärare för förberedelseklasser."

"De flesta elever på skolan bor på Herrgården, Sveriges mest trångbodda och socialt belastade område. 100 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska"

"Men eleverna som ständigt blir uthängda som sämst i Sverige"


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidorna C2 och C3 lördag 12 mars 2011.


Inga kommentarer: