2011-03-28

Kunskap eller flum på Rosengårdsskolan?Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler konstaterade att Rosengårdsskolans dåliga resultat beror på för låga förväntningar från lärarna.

Ett exempel på en läxa som inte innehåller någon kunskapsinhämtning alls, utan enbart löst tyckande och flum fick klass 5 a:

"Läxa!

Efter sportlovet kommer alla elever frän förskoleklass till årskurs 5 att arbeta med temat FRAMTID. Jag vill därför att ni till i morgon fundera över ordet FRAMTID. Vad tänker du på när du hör ordet och vad betyder de?

Jag vill att du skriver ner dina tankar på ett papper. I morgon kommer vi att diskutera detta i grupp och då är det viktigt alla har gjort sin läxa.

Lycka till!"


Källa, Rosengårdsskolans blogg 14 februari 2011: http://rosengard5a.blogspot.com/2011/02/laxa.html


Om eleverna ska undervisa lärarna om vad de tycker framtiden är, behövs varken Rosengårdsskolan eller dess lärare. Eleverna kan sitta hemma och tycka till själva.


Inga kommentarer: