2011-03-22

Fri insyn på Malmö Friskola


Den muslimska friskolan i stadsdelen Kirseberg har vårterminen 2011 fri insyn. Tidigare har stora buskage skyddat insynen till bakgården där eleverna på Malmö Friskola leker på rasten. Ingen har kunnat se att det är en muslimsk friskola, förutom på morgnar och vid skoldagens slut då eleverna bussats från framsidan.

Men nu är det slut med det. En stor hord av lekande muslimska barn avslöjar att det inte är en svensk kommunal skola i den annars så ordinära stadsdelen Kirseberg. Affärsidén är att med buss hämta elever från alla Malmös muslimska stadsdelar och konstlat föra dem samman i en främmande stadsdel, bara för att deras föräldrar inte vill att de ska gå i skolan med svenskar. Barnen ska islamiseras och inte integreras är tanken.

Personalen på skolan berättar att många av eleverna är aggressiva och slåss med pinnar. Misshandeln kan nu beskådas med fri insyn. Kirsebergs stadsdelsförvaltning som lokalt har tillsynsansvar ligger endast 100 meter från skolan, men har inte bemödat sig om att hindra misshandeln på skolgården. Med buskagen som nu är röjda kan stadsdelsförvaltningen inte längre skylla på att de inte ser:Hemsida till Malmö Friskola på Södra Bulltoftavägen 21:


Inga kommentarer: