2011-03-31

Sänkt bokmoms förbättrade inte Rosengårdsskolan"Mindre bra är att utredningen har hindrats från att undersöka den kostsammaste ”läsfrämjande” reform som genomförts i Sverige, nämligen 2002 års sänkning av momsen på böcker från 25 till 6 procent."

"Förslagen om en momssänkning på böcker lanserades under 2000-2001, med upprop från författare och kulturpersonligheter, och vann bred anslutning. Både regering och opposition började snart tala med darr på rösten om hur bråttom det var att hindra bokägandet från att bli ett ”klassprivilegium”, och hur en sänkt moms skulle öppna nya världar för personer som dittills aldrig läst.

Man såg framför sig hur knegarhänderna skulle darra när de försiktigt slog upp sin första egna bok, hur tårar skulle trilla nerför ålderspensionärernas fårade ansikten när de plötsligt fick råd att läsa igen, hur Rosengårdsskolans korridorer plötsligt skulle eka av Edith Södergran deklamerad på allt obrutnare svenska"


Källa, ledare i Uppsala Nya Tidning torsdag 31 mars 2011: http://www.unt.se/ledare/fler-salda-bocker-inte-fler-lasta-1298951.aspxInga kommentarer: