2011-03-23

Rosengårdsskolans lärare talar inte korrekt svenska


"På Rosengårdsskolan i Malmö är situationen extrem. Inte en enda elev har svenska som modersmål.

85 procent talar arabiska hemma. I våras hade bara en av sju elever som lämnade nian minst godkänt i alla ämnen. Bara 28 procent hade godkänt i matematik, svenska och engelska, vilket krävs för att komma in på det vanliga gymnasiet.

I måndags när vi vinkade farväl till 9A hade Rapport ett inslag där föräldrar med barn på Rosengårdsskolan berättade om sin besvikelse. Om hur de alltid fått höra att det gått jättebra, fast så inte varit fallet med vettiga mått mätt. Om hur många av lärarna är invandrare och inte heller talar felfri svenska.

- De ska ha en svensk lärare eller svensk fröken redan på dagis, sa Amna Milavica och betonade att den som är född här ska kunna prata brytningsfritt.

Rosengårdsföräldrarna pekar på ett dilemma. Invandrare som tagit svensk lärarexamen ska självfallet få arbeta och inte utsättas för diskriminering. Samtidigt är det oerhört viktigt att barn i bostadsområden med få svenskar får höra landets huvudspråk."

Källa, ledare i Expressen onsdag 23 mars 2011:


"Rosengårdsskolan har exceptionellt låga resultat, endast 13,4 procent av eleverna nådde målen i samtliga ämnen, en andel som dessutom sjunkit det senaste året. Vi är väl medvetna om bakgrunden:

Den höga andelen elever som varken behärskar svenska eller sitt modersmål på den nivå som krävs för att klara utbildningsmålen. Men lösningen på alla skolans problem går inte att lägga på elevernas bakgrund eller på de förutsättningar politikerna ger. De professionella i skolan har sin del av ansvaret."

Källa, Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i Expressen onsdag 23 mars 2011:


Inga kommentarer: