2011-03-31

Jan Hjärpe om Profeten Muhammed i Kunskapskanalen


10:00 En bok, en författare: Jan Hjärpe

I "Bilden av profeten" tar Jan Hjärpe upp de olika perspektiv av Muhammed som växer fram i koranens texter och i det muslimska berättandet. Intervjuare: Birger Schlaug.

* Från 8/4 i K *

Textat sid. 794

Inga kommentarer: