2011-03-23

Libyens ägande av Malmös moské inte fryst


Finansinspektionen berättade idag för bloggen Muslimska Friskolan, att Libyens ägande av Malmös moské inte finns med på listan över frysta tillgångar. Finansinspektionen säger att det är EU som avgör vilka libyska organisationer som ska finnas med på listan. Efter upplysningar från bloggen Muslimska Friskolan ska Finansinspektionen se över om även libyska World Islamic Call Societys tillgångar ska frysas. Organisationen bildades av Muammar Khadaffi och äger Islamic Center i Malmö efter att ha köpt fastigheterna för 37 miljoner svenska kronor.


Här är Finansinspektionens beslut och listor där World Islamic Call Society som äger Islamic Centers moské i Malmö saknas:

Libyen

EU:s ministerråd antog den 2 mars 2011 förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.

LÄS MER


Källa:


"Muammar Khaddafi och regimen i Libyen har tillgångar på över tio miljarder kronor som är frysta i Sverige. Eftersom EU:s ekonomiska sanktion nyligen utvidgades till att gälla fler företag och personer är det sannolikt ännu mer som är placerat här."

"När det gäller investeringar knutna till Sverige är det sedan tidigare känt att Libyen har bidragit till att finansiera en moské i ­Malmö samt att forskare vid Uppsala universitet har fått bidrag."

Källa, Dagens Nyheter onsdag 23 mars 2011:


"Den libyska organisationen World Islamic Call Society som äger den stora moskén i Malmö har enligt uppgifter i Holland kopplingar till den libyska säkerhetstjänsten. En av personerna i Islamic Centers styrelse har pekats ut som underrättelseofficer av holländska myndigheter."

"I många år har också tre libyer suttit som suppleanter i Islamic Centers styrelse , men enligt Becirov deltar de inte i några möten. Den ende av de tre som han har haft någon kontakt med är Nowesri Ahmed Ali Hadi, och då bara i religiösa frågor."

"I slutet av 90-talet arbetade Nowesri Ahmed Ali Hadi som imam i Omar al-Farouk-moskén i Utrecht i Holland där också World Islamic Call Society har ett kontor. Den holländska säkerhetstjänsten AIVD intresserade sig då för organisationen och ansåg att den arbetade mot att muslimer i Holland skulle integreras.

År 2002 skrev AIVD i en rapport att World Islamic Call Society var ett verktyg för den libyska säkerhetstjänsten."

Källa, SR P4 Malmöhus 1 mars 2010:


Läs mer om hur Muammar Khadaffi gömmer 10 miljarder i Sverige:

http://svt.se/2.22584/1.2369307/kadaffi_gommer_miljarder_i_sverige
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/folj-utvecklingen-i-libyen-23-3_6031823.svd
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.579655-gaddafi-gommer-miljarder-i-sverige
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gaddafi-gomde-miljarder-i-sverige_6031671.svd
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253255
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/slik-ble-de-amerikanske-pilotene-reddet-ut-av-libya-3450448.html
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article514765.ece

Inga kommentarer: