2011-03-23

Invandrare kvoterade ut svenskar vid Skånepolisen


"Flera personer med annan etnisk bakgrund än den skandinaviska har fått jobb inom polisen i länet. Det efter att EU-projektet Världen i Skåne nu avslutats."

"Projektet vände sig till unga människor med utomnordisk bakgrund."

" – Vi har åtta personer som fått fast anställning och fyra går på långtidsvikariat. Flera av dem har också sökt in till polishögskolan."


Källa, SR P4 Malmöhus onsdag 23 mars 2011:


Integrations- och jämställdhetsprojektet Världen i Skåne:Inga kommentarer: