2011-03-14

Gaycommunity reagerar på Islamic Centers nämndeman


"Imamen och socialdemokraten Ayoub Chibli i Malmö ifrågasätts i sin roll som nämdeman vid Malmö tingsrätt efter tidningsuttalanden 2009 om homosexualitet som "onda begär".

"Att han lovar döma efter svensk lag är väl inget som han ens behöver säga att han tänker göra...fattas bara annat men saken är den att svensk lag förbjuder alla yttringar av homofobi som exempelvis, förtal, kränkningar, hets mot folkgrupp - att uttala sig nedsättande och kränkande om homosexuella strider mot svensk lag. Hur kan man döma efter svensk lag om man bryter mot svensk lag?

Han är upprörd...? Vem är inte det...jag, är det...

Är det inte i Malmö som antisemetism ökat så lavinartat att judar varnas av Simon Wisentahalcentret i Los Angeles, för att resa till Malmö?! Jo, visst är det det - är det en slump, dess två sammanträffanden? Säkert inte!

Inte kan Malmö tingsrätt hålla sig med en homofob imam. Det är uteslutet - imamens religiösa övertygelse till trots. Min religiösa övertygelse säger mig att där man förespråkar hat, förföljelse och obarmhärtighet - finns ingen Gud närvarande. Tack och lov finns det andra imamer i Sverige som har en annan, mot Malmö-imamen avikande åsikt i "homosex-frågan"...homosexualitet nämns inte i Koranen."


Källa, blogginlägg på Qruiser söndag 13 mars 2011:


Inga kommentarer: