2011-03-21

Islamistfru dömde kristna negativt som nämndeman


"Ebtisam Aldebe sade i SVT:s Rapport 2006 att hon var positiv till att införa delar av sharialagen i Sverige för att hjälpa muslimer i deras vardagsliv. Nämndemannens make Mahmoud Aldebe anklagades år 2006 för att vara islamist, när han ville införa sharialagar i Sverige:

Bild:


Islamistfru nekade tre kristna konvertiter asyl

Nämndemannen Ebtisam Aldebe har avgjort i minst tre utvisningar till konvertitens nackdel

Ebtisam Aldebe var nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt, utsedd av Centerpartiet i Solna. Där har hon under de senaste fyra åren varit med om att avgöra minst 40 ärenden vid Migrationsdomstolen.

Rådman Eva Frånlund Althin, som dömde tillsammans med Ebtisam Aldebe i ett ärende i höstas, känner inte till Mahmoud Aldebes kritik mot att asylsökande muslimer tillåts konvertera till kristendomen."

"Enligt Gabriel Donner, ombud för flera asylsökande som konverterat till kristendomen, var Ebtisam Aldebe tungan på vågen på samma sätt i åtminstone två av hans ärenden gällande kristna konvertiter från Afghanistan.

När Migrationsöverdomstolen nekade prövningstillstånd i ett av dessa ärenden, kände han att han måste reagera.

– Vi gick upp till Migrationsöverdomstolen och sa att omständigheterna kring domen var märkliga, och att den kunde vara färgad av nämndemannens trostillhörighet. Men den reaktion vi fick var att det råder religionsfrihet i Sverige och att man inte hade för avsikt att undersöka saken närmare.

Ebtisam Aldebe sitter med i styrelsen i Centerpartiet i Solna. När hon kandiderade till riksdagen 2006 backade hon offentligt upp sin makes förslag att införa delar av sharialagen i Sverige för att underlätta för muslimerna inom bland annat familjerätten. Uttalandena rönte stor uppmärksamhet inom Centerpartiet, som dock valde att ge henne fortsatt förtroende."


Källa, förstasidan i Världen Idag måndag 21 mars 2011:

Inga kommentarer: