2011-03-21

Polisen om Reepalus antijudiska uttalanden


" – Det begås fler antisemitiska hatbrott i Skåne än i Sverige generellt, det visar både vår egen och Brottsförebyggande rådets statistik.

"Det började 2009 med att polisen Skåne fick indikationer från judiska församlingen i Malmö om att deras medlemmar kände sig mer hotade och utsatta än vanligt. Ungdomar vågade exempelvis inte visa att de var judar, för då riskerade de att bli ofredade eller hotade. Rabbinen i Malmös judiska församling är också väldigt drabbad, han bär ortodoxa kläder och syns därför, varför han ofta blir utsatt för förolämpningar och ofredanden.

"Då utgjorde de antisemitiska hatbrotten 27 procent av samtliga hatbrott."

"Judiska Simon Wiesenthal Center i Los Angeles varnar judar för att resa till Malmö. I mitten av mars kom representanter för centret till Malmö för att studera judarnas situation och de förföljelser som förekommit.

– I december 2010 varnade centret för resor till Malmö och i juni ska de utfärda en ny resevarning. Det här centret utbildar poliser och jobbar med all typ av intolerans och alla typer av hatbrott. När de var här träffade de den judiska församlingen, representanter för romska föreningar, Islamic Center, polisen och kommunalpolitiker från Malmö. De uppmanade bland annat Ilmar Reepalu (S), kommunalråd i Malmö, att exempelvis visa sig i synagogan eftersom de anser att han har uttalat sig antijudiskt i media, säger Susanne Gosenius.

Efter sitt besök i Malmö lämnar besökarna från Simon Wiesenthal-centret sin resevarning oförändrad."


Källa, nyheter från Rikspolisstyrelsen måndag 21 mars 2011:
http://www.polisen.se/Stockholms_lan/sv/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2011/jan-mars/Det-ar-svart-med-hatbrott/

Inga kommentarer: