2011-03-12

Islamic Center träffar Wiesenthalcentret"Mötet mellan Wiesenthalcentret och Reepalu äger rum på måndag, men tillfälle att träffa Malmös kommunalråd sker även innan. På lördag visas filmen ”Genocide” och efter filmvisningen blir det en öppen diskussion på Victoriateatern.

Inbjudna är bland annat samtliga riksdagspartier, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, Islamic Center, Judiska Församlingen, Romskt Informations- och Kunskapscenter, länspolismästaren Eva Årestad-Radner och polismästren i Malmö Ulf Sempert, åklagarmyndigheten, dialogforum, Malmö Högskola och samtliga stadsdelsförvaltningar.

Förutom Ilmar Reepalu har hittills flera andra politiker samt representanter från Islamic Center, Judiska Församlingen och dialogforum tackat ja till att delta."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 11 mars 2011:

Inga kommentarer: