2011-03-14

Moderat idéwebb om Islamic Centers nämndeman


"Lagen må säga en sak, oviljan att i praktiken tolerera det avvikande ger ändå starkare effekt. Vi fick ett exempel i helgen, när en muslimsk socialdemokratisk nämndeman i Malmö nu kallas till samtal med domstolen efter att i Danmark ha givit sin version av islams syn på homosexualitet."

Källa, EMIL måndag 14 mars 2011:


EMIL är idémässigt kopplad till Moderaterna men har en fristående ställning. Webbplatsen drivs av Stiftelsen Fria Media i Jönköping:


Inga kommentarer: