2009-10-15

Arvsfonden kan försörja Spiritus Mundi på livstidSpiritus Mundi ansöker om sex miljoner kronor till ytterligare ett projekt:


Bloggen Muslimska Friskolan fick en intervju med kristdemokraten Bert-Inge Karlsson som är kultur- och fritidsnämndens ordförande i Klippan. I den kommunen är det tänkt att nästa projekt ska äga rum. Tidigare har Spiritus Mundi erhållit pengar från Allmänna Arvsfonden för att bedriva likadana projekt i Botkyrka och Malmö.


Upplägget är alltid detsamma. Spiritus Mundi kontaktar en kommun och frågar om de vill ha ett musikprojekt där ungdomar kan mötas för att gynna mångkultur. Kommunen är intresserad, men har inte råd. Spiritus Mundi säger då att om kommunen bara skriver att de är med, så fixar Spiritus Mundi pengarna från Allmänna Arvsfonden. Kommunen anser att allt gratis är bra och skriver på. När projektet är slut drar Spiritus Mundi vidare till nästa kommun med samma upplägg. Media har pekat ut att Spiritus Mundi lever på mångfaldsindustrins bidrag.


Likadant agerar Bert-Inge Karlsson i Klippan. Han vill givetvis att kommunens ungdomar ska få ett gratis musikprojekt. Han har inget emot att Allmänna Arvsfonden betalar. Han berättar för bloggen att han känner Thomas Holst som ska leda projektet. Holst har förevisat Karlsson ett antal lyckade projekt och skriverier.


Karlsson säger till bloggen att han inte läst några av de 40 negativa artiklar som senaste året skrivits om Spiritus Mundi, eftersom han i Klippan inte läser Sydsvenskan eller Skånska Dagbladet. Karlsson säger att Holst inte nämnde ett ljud om de negativa artiklarna.


Bloggen berättar för Karlsson om artiklarna som finner många egendomligheter och förmodligen oegentligheter hos Spiritus Mundi. Karlsson svarar då att han ändå vill fortsätta med projektet. Dels för att han känner Holst och dels för att det får honom själv att framstå som att han gör något positivt för Klippans ungdomar.


Karlsson får redovisat för sig om slutenheten kring Spiritus Mundis ordförande Henrik Melius som står i tidningsartiklarna. Karlsson säger att han inte vet om han är beredd att se lite genom fingrarna med Spiritus Mundis skumma agerande, för att vinna något positivt för Klippans ungdomar och sitt eget anseende. Karlsson säger att hur Spiritus Mundi agerat i andra kommuner inte berör honom.


Bloggen kontrar då och säger att den ska kontakta Allmänna Arvsfonden och söka stoppa bidraget om sex miljoner som Spiritus Mundi ska ansöka om. Detta gillar inte Karlsson.


Bloggen Muslimska Friskolan tar därefter kontakt med kanslichef Hans Andersson på Allmänna Arvsfonden. Han säger att det är okej om media vill kontakta honom på telefon 08-4051607 för att ställa frågor om Spiritus Mundi.


Andersson säger till bloggen att han aldrig haft problem att nå Henrik Melius. Melius har svarat direkt. Bloggen förklarar för Andersson att det beror på att Allmänna Arvsfonden föder Melius. Journalister däremot som vill granska Melius får inte tag i honom.


Andersson säger då att Arvsfonden inte betalar pengar till enskilda personer utan till organisationen Spiritus Mundi. Bloggen svarar att när pengarna väl är utbetalda har Arvsfonden ingen koll på hur stor andel Melius tar eller om han betalar skatt. Andersson svarar att det lägger han sig inte i, utan det får Skattemyndigheten sköta. Bloggen förklarar att det kan inte Skattemyndigheten, eftersom Melius skrivit sig i Bahrain.


Andersson säger att hans uppgift är att ta in referenser. Bloggen föreslår att Andersson ska ta in referenser från Skattemyndigheten i Malmö, som försökt komma år var Melius inkomster tar vägen. Det vill inte Andersson göra. Bloggen säger då till Andersson att läsa artiklarna om Spiritus Mundi, så att de kan avslå ansökan om nästa begärda projekt. Andersson säger att så länge projekten som föreslås handlar om ungdomar, så är de prioriterade att finansieras av Arvsfonden. Bloggen förklarar för Andersson att det är därför Spiritus Mundis ansökningar alltid handlar om ungdomar, för att de kan få pengar för det och mjölkar Arvsfonden. Andersson finner inget fel i det. Bloggen frågar då om Arvsfonden tvunget måste finansiera ännu fler projekt just till Spiritus Mundi, som mutat folk, belagt dem med munkavle samt får pengar att försvinna spårlöst utomlands?


Andersson tar då till en ny taktik. Han säger att det inte är hans ansvar. Han beredar bara ärendena. Ledamöterna i Arvsfondsdelegationen beslutar:


"Vi ingår i Arvsfondsdelegationen

Ordförande
Ragnwi Marcelind,
statssekreterare, Socialdepartementet

Vice ordförande
Christer Hallerby,
statssekreterare, Integration- och jämställdhetsdepartementet

Övriga ledamöter

Malin Ekman Aldén,
generalsekreterare, Svenska handikapporganisationernas internationella biståndsförening

Lotta Sandin,
kanslichef, Socialdemokraternas kansli Stadshuset

Arjun Bakshi,
utredare av integrations- och migrationsfrågor, Sveriges Kommuner och Landsting

Susann Forsberg,
avdelningschef, Hjälpmedelsinstitutet

Benny Marcel,
avdelningschef, Statens Kulturråd"


Källa:Bloggen Muslimska Friskolan frågar kanslichef Hans Andersson hur många gånger eller hur länge Spiritus Mundi kan få nya projektpengar från Allmänna Arvsfonden. Andersson svarar att det inte finns någon gräns. I princip kan de få nya pengar hela tiden så länge det rör sig om projekt där ungdomar möts för mångkultur. Andersson tillägger att det inte får vara samma projekt. Bloggen säger att Spiritus Mundi kör samma upplägg varje gång, fast i olika kommuner. Projekten har olika namn. Några smärre skillnader finns i plats eller förvaltning man samarbetar med.


Andersson svarar att han inte tänker berätta vad han ska rekommendera, eftersom det inte kommit in någon ny projektansökan för Klippan ännu. Bloggen ber Andersson uppmärksamma att de från Spiritus Mundi egentligen inte vill finasiera någon lysande idé som behöver finansiellt stöd. I stället rör det sig om permanent försörjning för arbetslösa musiker, samt ordförande Melius med projekt de söker bidrag för. Det har Andersson inget emot.


Bloggen säger då att det enda som lär hjälpa mot denna bidragshärva är att låta media granska Arvsfondens beslut runt Spiritus Mundi, för att förhindra att det förnyas med Klippan eller annorstädes. Då mopsar kanslichef Andersson upp sig och svarar_

- Bara låt media ringa till mig.


Bloggen tar därefter kontakt med ordföranden i Arvsfondsdelegationen, Ragnwi Marcelind som är statssekreterare hos Socialdepartementet. Hon är upptagen, meddelar hennes sekreterare. Bloggen ber då sekreteraren meddela Marcelind en varning för att bevilja pengar till Spiritus Mundi, samt förklarar grunderna. Sekreteraren är helt ointresserad. Sekreteraren frågar om bloggen talat med kanslichef Hans Andersson på Allmänna Arvsfonden. Bloggen svarar ja. Sekreteraren säger att då räcker väl det, att hon inte behöver meddela sin chef Marcelind.


Bloggen försöker flera gånger förklara för Marcelinds sekreterare, att Marcelind som ordförande och ledamöterna beslutar. Samt att kanslichef Andersson inte ser något skumt hos Spiritus Mundi. Därför är det viktigt att sekreteraren framför varningarna till Marcelind. Sekreteraren svarar:

- Har ni talat med Hans Andersson?


Bloggen tänker för sig själv:

- Avskaffa Stockholm som huvudstad. Den är ju huvudlös.

Inga kommentarer: