2009-10-29

Skånska Dagbladet bryter med islamiseringstidningen Sydsvenskan


I Malmö närradio berättade en uppringare idag torsdag 29 oktober 2009 att han fått ett brev från tidningen Skånska Dagbladet som han prenumererar på. Skånskan ska framöver inte längre ha Sydsvenskan till sina prenumeranter på söndagar. Därmed blir Skånskan totalt oberoende av Sydsvenskan. Läsaren var osäker, men trodde att det på söndagar blir någon tidning från Norra Skåne till Skånskans prenumeranter i stället för Sydsvenskan.


Detta gör att islamiseringtidningen Sydsvenskan svälts ännu mer och inte kan påtvinga sina islamiseringsidéer på Skånskans läsare.

Inga kommentarer: