2009-10-07

Riksdagsledamöter får Islamofobil"Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Pressmeddelande från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer:


Islamofobi – ett hot mot vårt demokratiska samhälle

2009-10-06 18:31


Idag får Sveriges alla riksdagsledamöter "Islamofobil" i sitt brevinkast. "Ta en Islamofobil så lindras hatet och rädslan mot muslimer och islam."


Tänk om det vore så enkelt. Men så enkelt är det givetvis inte. Vårt syfte med Islamofobil är att sätta fokus på den ökade intoleransen mot muslimer som vi märker av i Sverige och som det har rapporterats om i flera studier. Enligt Integrationsbarometern från 2007 är 40 procent av svenska befolkningen mer misstänksamma mot personer med muslimsk tro än vad de är mot andra personer.


Forum för levande historia fann i sin studie "Islamofobi - en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet" att så gott som var fjärde muslimsk flicka och pojke blir utsatt för någon kränkande behandling någon gång per år. Med undantag av fysiskt våld rapporterar flickor större utsatthet än pojkar. En annan skrämmande rapport kommer från BRÅ:s statistik som visar att islamofobiska hatbrott ökade med 32 procent mellan 2007 och 2008.


Vi på Sveriges Antidiskrimineringsbyråer kämpar för ett demokratiskt samhälle där alla människor är lika mycket värda. Men ett samhälle där en stor grupp av Sveriges befolkning känner en utsatthet på grund av sin religion är ett samhälle som vi måste försöka förändra.


Åtgärder mot misstänksamhet mot muslimer och islamofobi är således ytterst en kamp för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Under vår årliga nationella kampanjvecka vill vi därför uppmärksamma islamofobi. Målet med vårt arbete är att ingen ska bli utsatt för diskriminering och att alla ska känna sig delaktiga i det demokratiska samhället. Vi hoppas att ni känner lika starkt i denna fråga som vi och att vi tillsammans kan kämpa för ett samhälle fritt från diskriminering.

Lars Thornberg, Pressansvarig Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Islamofobil har utformats av konstnären Ida Dzanovic och ingår i den verktygslåda mot rasism och islamofobi som Byrån för Lika Rättigheter i Kista tagit fram för att lyfta dessa frågor.


Kontakt: Lars Thornberg,

Pressansvarig

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Verksamhetsansvarig Örebro Rättighetscenter

Tel: 019-18 40 17,

073-15762 77

E-post:
lars.thornberg@rattighetscenter.se
Webb:Källa, pressmeddelande från Sveriges Antidiskrimineringsbyråer tisdag 6 oktober 2009:

Ida Dzanovics satirbilder:


Inga kommentarer: