2009-10-03

Forum bildat i kriminell moské"Nybildat forum för interreligiös samverkan


Den 1 oktober bildades Forum för interreligiös samverkan i Malmö – ett samverkansorgan där människor av olika tro kan mötas och bearbeta aktuella frågor. Denna historiska händelse ägde rum på Islamic Center i Malmö, där många religiösa grupper hade slutit upp, bland annat kristna och muslimska trossamfund, buddister, bahai och Judiska församlingen.

Malmö är en mångreligiös och mångkulturell stad - en rikedom som bör förvaltas och få frodas. Religionen har en viktig roll att spela när vi formar vårt samhälle och till Forum för interreligiös samverkan i Malmö, ska alla människor kunna vända sig för råd och orientering inom Malmös religiösa liv.

– Religionen är en viktig del av många människors liv. Tillsammans kan och bör vi som religiösa ledare bidra till en positiv samhällsutveckling. Malmös framtid är ett gemensamt ansvar, säger Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling.

Det historiska religionsmötet på Islamic Center diskuterade fram en agenda för Forum för interreligiös samverkan i Malmö. Mötet utsåg en styrgrupp bestående av två personer från varje samfund eller förening i Malmö. Vidare bildade man även en arbetsgrupp med 10 personer. Bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö kan ses som ett historisk steg i rätt riktning efter många års arbete. Interreligiös samverkan finns redan i Göteborg och Linköping.


Under våren 2009 genomfördes en undersökning bland kristna och muslimska trossamfund i Malmö. Syftet med undersökningen var att rekognosera intresset för ett gemensamt religiöst samverkansorgan, en bred bas samt struktur för en interreligiös samverkan. Intresset var stort bland de tillfrågade trossamfunden, vilket nu alltså har resulterat i bildandet av Forum för interreligiös samverkan i Malmö."


Källa, Svenska kyrkan i Malmö 1 oktober 2009:


Inga kommentarer: